ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

อุว้าว !

เขาจะ..ให้ "ป.ธ.9" เป็นด๊อกเตอร์ !

ว่าแต่..สาขาไหนไม่ทราบ ?

 

ต่อไปใครสอบได้ ป.ธ.9 ก็จะได้ทีเดียว 2 ปริญญา

คือจะมีนามนำหน้าว่า "ดร.พระมหา.." โดยไม่ต้องไปต่อด๊อกเตอร์ที่อินเดียให้แขกเขกหัวเล่น

 

แหมยุ่งตายห่..แน่เลย

เพราะคนคงจะแห่เรียนจนล้นห้องเรียนแน่..

 

 

     นายสมชาย สุรชาตรี โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองพุทธศาสนศึกษาเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา ต่อนางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ และที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ก่อนที่จะเสนอต่อนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ. เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ทั้งนี้ ในการเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จะมีการปรับเกณฑ์ในการเทียบระดับการศึกษาให้กับผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ คือ หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมสนามหลวง เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวงชั้นเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 ประโยค เป็นการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ป.ธ. 6 ประโยค เป็นการศึกษาชั้นปริญญาตรี

 

     โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ กล่าวต่อว่า ระดับ ป.ธ. 8 ประโยค เป็นการศึกษาระดับปริญญาโท ระดับ ป.ธ. 9 ประโยค เป็นการศึกษาระดับปริญญาเอก ในส่วนการดำเนินงานจะกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงาน คือ คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่งจะทำหน้าที่กำหนดนโยบายแผนการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ วางระเบียบ ออกข้อบังคับต่างๆ ขณะเดียวกันจะกำหนดให้กองพุทธศาสนศึกษา เป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ นอกจากนี้ จะมีการกำหนดสถานภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสถานภาพเป็นพนักงานศาสนการด้วย.

 

ข่าว : ไทยรัฐ
19 มิถุนายน 2551

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264