ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

ข่าวเศร้าเข้าพรรษา

สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี มรณภาพ

สิริชนมายุ 100 พรรษา

 

 

ข่าวช็อกพุทธศาสนิกชนรับเข้าพรรษา เมื่อวงการสงฆ์สูญเสียพระเถระชั้นผู้ใหญ่ระดับสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุตนิกาย สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.05 น. วันที่ 19 ก.ค. สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ.6) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ และกรรมการมหาเถรสมาคม ได้มรณภาพลงอย่างสงบแล้ว ด้วยโรคปอดติดเชื้อ ที่ห้อง 103 ตึก 84 ปี โรงพยาบาลศิริราช หลังจากมีอาการไข้หวัดและอ่อนเพลีย หลังจากการบำเพ็ญกุศล ฉลองอายุวัฒนมงคลเมื่อวันที่ 2 มี.ค. และเข้ารักษาอาการอาพาธ ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. จากนั้นก็เข้ารับการรักษาพยาบาลมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี มีอาการเหนื่อย ความดันลด ประกอบกับปอดติดเชื้อ และด้วยความชราจึงมรณภาพในที่สุด สิริรวมอายุได้ 100 ปี 4 เดือน 17 วัน และจะมีการเคลื่อนศพสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี จากโรงพยาบาล ศิริราชในวันที่ 21 ก.ค. เวลา 09.00 น. และกำหนดให้ มีการสรงน้ำศพในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 10.00 น. ที่ศาลาภุชงค์ ประธานวิทยาศิษย์ วัดราชบพิธฯ จากนั้นในเวลา 17.00 น. จะมีพิธีรับพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 คืน

สำหรับประวัติสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี นามเดิมคือ ทองเจือ สายเมือง เกิดเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2451 ที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โยมบิดาชื่อ รองอำมาตย์ตรี ขุนศุภผลภาษี (สงวน สายเมือง) มารดาชื่อนางแส สายเมือง อุปสมบทเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2472 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิญาโณ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค เมื่อปี 2481 

สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี มีหน้าที่การงานทางคณะสงฆ์และสังคมมากมาย อาทิ เป็นกรรมการมหาเถร สมาคม เป็นประธานร่างกฎหมายมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าคณะภาค 14 -15 (ธรรมยุต) เป็นประธานคณะกรรมการคณะธรรมยุต เป็นกรรมการและกรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นกรรมการสังคีติการกสงฆ์ สังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของคณะสงฆ์ เป็นแม่กองงานพระธรรมฑูต นอกจากนั้น ร่วมเป็นคณะสงฆ์ทำทัฬหิกรรมในการทรงผนวชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระพุทธรัตนสถาน สวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวัง เมื่อปี 2499 ร่วมเป็นคณะสงฆ์ในการทรงผนวช และทำทัฬหิกรรมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อปี 2521 และเมื่อปี 2535 รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) ถวายตำแหน่งอัครบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา ชื่อว่า AGRA MAHA PANDITA BADDANTA (อัครมหาบัณฑิตภัททันตะ) จากการเป็นพระนักปฏิบัติมาโดยตลอด ทำให้ได้ รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระจินดากรมุนี ใน พ.ศ.2489 และได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์สูงขึ้นเป็นลำดับ กระทั่งได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีพระราชทินนามตามจารึกในสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี ศรีชินวรสิริวัฒนางกูร วิบูลคุณวิจัตรปริยัติธาดา สีลสมาจารวัตร วิสุทธิพัฒนพิริยคุณ อดุลธรรมกถาปสาทกร ธรรมยุติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532
 

ข่าว : ไทยรัฐ
20 กรกาคม 2551

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264