ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

พระครูโชติธรรมวิเทศ
(ดร.พระมหาชื่น โชติญาโณ)

วัดพุทธวิหารนานาชาติ รัฐมิชิแกน มรณภาพ

 

 

         ท่านพระครูโสภณศาสนวิเทศ (เจริญ สุขวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิต นิวแม๊กซิโก กรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกา เวลา 08:15 p.m. 10 กรกฎาคม 2551 แปซิฟิกโซน ตรงกับเวลา 11:15 p.m. ของรัฐมิชิแกน แจ้งมายังอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม ว่า

     เวลา 11: 01 p.m. ของวันนี้ (10 กรกฎาคม พ.ศ.2551) พระครูโชติธรรมวิเทศ (ดร.พระมหาชื่น โชติญาโณ ป.ธ.4 น.ธ.เอก Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารนานาชาติ มิดเวสต์ เมืองวาเรน รัฐมิชิแกน อดีตกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยหลายสมัย ได้ถึงแก่มรณภาพแล้วอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งในหลอดอาหาร สิริอายุ 67 ปี 46 พรรษา ทั้งนี้คณะศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน วัดพุทธวิหารนานาชาติ มิดเวสต์ รวมทั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จะได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลศพของท่านพระครูโชติธรรมวิเทศต่อไป

 

ดร.พระมหาชื่น ขณะอบรมกรรมฐานแก่พุทธศาสนิกชน
ผู้เข้ารับการอบรม-ปฏิบัติ กรรมฐาน ณ วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548

 

 

อาการอาพาธของ พระครูโชติธรรมวิเทศ (พระมหา ดร.ชื่น โชติญาโณ)
เจ้าอาวาส และประธานอำนวยการ วัดพุทธวิหารนานาชาติ มิดเวสท์ รัฐมิชิแกน

 

ตามที่คณะแพทย์ได้ตรวจพบอาการเจ็บคอของพระครูโชติธรรมวิเทศ และได้วินิจฉัยว่ามีเชื้อมะเร็งในหลอดอาหาร (ลำคอ) ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2551 (2008)
 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551
ได้ติดต่อโรงพยาบาล เซนต์ จอห์น โปรวีเดนซ์ (St. John Providence) รับเป็นคนไข้พิเศษไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยนายแพทย์สุเมธ ศิลปสวรรค์ เป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด และท่านพระครูโชติธรรมวิเทศได้เซ็นต์เอกสารให้แก่ทางคณะแพทย์ของโรงพยาบาลเป็นกรณีศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์

นอกจากนี้ยังมีนายแพทย์ก้องกริช (Get) ไชยเศรษฐ์ ที่ทำงานในโรงพยาบาลได้ช่วยดูแลอีกท่านหนึ่งด้วย
คณะแพทย์ได้ทำการรักษาขั้นแรก ได้เจาะหน้าท้องเพื่อป้อนอาหารเหลวทางสายยางและได้เข้ารับการรักษาโดยวิธีฉายรังสีที่โรงพยาบาล เซนต์ จอห์น โปรวีเดนซ์ (St. John Providence) ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 ต้องเดินทางไปฉายแสงรังสีทุก ๆ วันเวลาบ่าย 3 โมง 20 นาที เป็นระยะเวลา 49 ครั้ง (7 สัปดาห์ จะครบกำหนดวันสุดท้าย 27 พฤษภาคม)


วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2551 ทางคณะแพทย์ได้ให้คีโม (Chemotherapy) เป็นครั้งแรกเป็นเวลา 4 วัน ปรากฎว่าคนไข้มีอาการอ่อนเพลียมาก เพราะมีอากาแพ้คีโม และฉายรังสีไปพร้อม ๆ กัน ตามกำหนดของทางแพทย์จะต้องให้ครบ ถึง 4 ครั้ง ๆ        ละ 4 วัน (วันสุดท้ายวันที่ 29 พฤษภาคม)


คณะแพทย์ไม่ให้ใช้เสียงโดยงดการพูด การสวดมนต์ ไม่ให้กลืนของแข็ง และของเหลวผ่านลำคอ


ในการดูแลนั้น มีพระมหาธนภัทร์ อาสโภ และ คุณเกียรติศักดิ์ วงศ์โสภณากุล ลูกศิษย์คอยอุปัฏฐากดูแลอย่างใกล้ชิด เช่นคุณวราสินี Nurmi (ปุ้ม) คุณบุญชัย คุณสุดารัตน์ เจียนรัตนสวัสดิ์ คุณลาวัลย์ จันทร์เรือง น.พ.ชัยรัตน์ พ.ญ.จันทร์ศรี โฉมฉาย และคณะกรรมการวัดท่านอื่นๆ ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล และขับรถพาไปโรงพยาบาลเป็นประจำ ตลอดถึงญาติโยมทุกฝ่ายได้ช่วยกันดูแลอย่างดี


ในส่วนพระธรรมทูตที่ใกล้ชิด และเคยอยู่ร่วมกันที่วัดพุทธวิหาร ได้แก่ พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (พม.สมัคร สมคฺโค) พระมหาพิมล ญาณวิมโล จากวัดปากน้ำอเมริกา เมืองเดตั้น รัฐโอไฮโอ ได้มาเยี่ยมอาการเป็นประจำ


วันที่ 5-8 เมษายน พ.ศ. 2551 พระมหาถนัด อตฺถจารี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดีซี. เดินทางมาเยี่ยม


วันที่ 6-7 เมษายน พ.ศ. 2551 คณะสงฆ์จากวัดธัมมาราม ดร.พระมหาพยอม กิตฺติโสภโณ เจ้าอาวาส ดร.พระมหาบุญชู ศรีบุรินทร์ พระมหาเพชรกล้า ศรีมาบุด พระมหาวรณพ วรเมธี พระมหาอนุรุทธิ์   พระมหาทำนอง จนฺทสาโร หลวงพ่ออุดม เป็นต้น พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกามาเยี่ยม


วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2551 พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ พระมหาประดิษฐ์ ญาณกิตฺติ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ รัฐนิวยอร์ค มาเยี่ยม


วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 พระสุนทรพุทธิวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 1 วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รับเท็กซัส มาเยี่ยม


วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 ดร.พระมหาพยอม กิตฺติโสภโณ  เจ้าอาวาสวัดธัมมาราม นครชิคาโก้ รัฐอิลลินอวส์ ได้มอบหมายให้หลวงพ่ออุดม พระภิกษุวัดธัมมาราม มาช่วยปฏิบัติดูแลที่วัดพุทธวิหารฯ


วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 พระมหาถนัด อตฺถจารี ได้ติดต่อ พระครูวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธโสธรวิเทศ ขออนุญาตให้ พระปรีดา สุมงฺคลคุโณ พระธรรมทูตรุ่น 13 ให้มาปฏิบัติดูแลอาการอาพาธ ในนามของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยได้รับความเห็นชอบจากพระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และประธานที่ปรึกษา พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)
 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2551 ได้ประกอบพิธีทำบุญต่ออายุโดยนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทั้งหมด 18 รูป โดยมีพระธรรมทูตจากวัดพุทธวิปัสสนา ลองบิส (พระครูวิเทศญาณวิมล) วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (พระมหาสุขุม สุขุโม) วัดพระมหาชนก (พระมหาปสัณห์ ปิยธมฺโม) วัดวิเทศธรรมรังษี(พระมหาสงกรานต์)


วันที่ 15 พฤษภาคม พระวิเทศธรรมกวี จากวัดพุทธานุสรณ์  พระครูโพธิธรรมวิเทศ จากวัดพุทธวราราม นครเดนเวอร์ และเพื่อนสหธรรมิก พระธรรมทูต ลูกศิษย์หลายท่านที่ไม่ได้กล่าวนามเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ ไม่ขาดระยะ

 

วันที่ 16-19 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโปรวีเดนซ์อย่างฉุกเฉิน เนื่องจากท่านมีอาการไข้ขึ้นสูง และมีแผลไหม้ที่คอ เนื่องจากการฉายรังสี ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องคนไข้พิเศษ


วันที่ 19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) และพระมหาถนัด อตฺถจารี เดินทางมาเยี่ยม ได้ไปรับท่านออกจากโรงพยาบาล หลังจากเข้าพักรักษาอยู่ 4 วัน ขณะนี้ท่านพระครูโชติธรรมวิเทศได้รับการดูแลจากคณะแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด โดยให้กลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่วัดพุทธวิหารนานาชาติ มิดเวสท์ และมีญาติโยมทั้งชาวไทย ชาวลาว ชาวเขมร  เวียตนาม และชาวอเมริกัน ลูกศิษย์ที่เคารพนับถือในท่านพระครูโชติธรรมวิเทศ คณะกรรมการวัดทุกคน เฝ้าดูแลอาการ อย่างใกล้ชิด มีกำลังใจเกินร้อยที่จะต่อสู้กับโรคร้ายในขณะนี้


นับตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.ถึง 8 มิ.ย. 2551 ได้มีพระเถรานุเถระ พระธรรมทูตในอเมริกา และพระสงฆ์จากประเทศไทยที่เดินทางมาประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ประจำปีนี้ ได้เดินทางมาเยี่ยมอาการท่านไม่ขาดสาย ได้รับกำลังใจอย่างดีเยี่ยม เช่น พระอาจารย์โสบิน โสปาโก โพธิ, พระครูโสภณศาสนวิเทศ วัดพุทธมงคลนิมิต นิวเม็กซิโก


วันที่ 4 มิถุนายน 2551 คณะพระครูวรกิตโสภณ วัดนาคปรก กรุงเทพฯ มาเยี่ยมพร้อมญาติโยม และคณะพระธรรมทูตจากแคลิฟอร์เนีย เช่น พระครูสังฆรักษ์นิคม วรธมฺโม วัดพุทธธัมโม เมืองโมรีโน่ แวลเล่ย์ พระมหาบุญตา กิตฺตวณฺโณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด้ พระมหาสุดใจ จารุวณฺโณ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ พระณรงค์ศักดิ์ ฐิติอิทฺธี วัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ พระลมัย ฐิตธมฺโม วัดชาวพุทธ เมืองซานเบอร์นานดิโน่ รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นต้น


วันที่ 6 มิถุนายน 2551 คณะสงฆ์จากวัดไทย ลอสแอง เจลิส นำโดย พระครูเกษมศาสนวิเทศ พระมหาทรงชัย ธวชฺชโย  พระครูสุนทรโฆษิต (สว่าง), พระมหาวิชชุพงศ์ กาญฺจนปฺญฺโญ พระมหาไชยา ชิธมฺมญฺญู วัดมอญรามัญ


วันที่ 9 มิถุนายน 2551 พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะภาค 5 พระราชสุตาภรณ์  พระครูสังฆกิจจานุกูล วัดปากน้ำ พร้อมด้วยพระธรรมทูตสายอเมริกา พระครูมงคลธรรมวิเทศ วัดมงคลเทพมุนี  พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ พระมหาพิมล ญาณวิมโล วัดปากน้ำอเมริกา  พระมหาเอนก อเนกาสี วัดวชิรธรรมปทีป เดินทางมาเยี่ยมอาการท่านพระครูโชติธรรมวิเทศ ที่โรงพยาบาล และได้ไปพบปะญาติโยมกรรมการวัดพุทธวิหารฯ และมีญาติโยมจากเมืองเดตั้น รัฐโอไฮโอ และเมืองใกล้เคียงได้เดินทางมาเยี่ยมประมาณ 30 คน


และนอกจากนี้ยังมีพระสงฆ์ที่เดินทางมาเยี่ยมอาการอาพาธท่านพระครูโชติธรรมวิเทศไม่เคยขาด


วันที่ 12 มิถุนายน 2551  พระวิเทศธรรมกวี  รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 2 วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ รับแคลิฟอร์เนีย ได้ส่ง พระมหาโกศล วชิรปญฺโญ เดินทางมาช่วยอุปัฎฐากดูแลอาการป่วยของพระครูโชติธรรมวิเทศ กำหนดกลับวันที่ 9 กรกฎาคม นี้


วันที่ 21 มิถุนายน 2551 พระครูปลัดณรงค์ (พระอาจารย์แดง) วัดพุทธาวาส ฮิวสตัน พร้อมด้วยญาติโยมอีก 2

ท่าน เดินทางโดยรถยนต์มาเยี่ยมท่านพระครูโชติธรรมวิเทศที่โรงพยาบาล และพักที่วัด 4 วัน


วันที่ 24 มิถุนายน 2551 พระมหาถนัด อตฺถจารี วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในนามท่านประธานสมัชชาฯ และพระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) ได้เดินทางมาเยี่ยมอาการที่ห้อง ICU โรงพยาบาล St. John Providence ซึ่งได้เข้ารับการรักษาตั้งแต่เช้าวันอังคารที่ 24 มิถุนายน ปัจจุบันอาการอยู่ในขั้นพ้นเขตอันตรายแต่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะแพทย์และพยาบาลในห้อง ICU


วันที่ 26 มิถุนายน 2551 ได้นัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการวัดพุทธวิหาร ฯ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและดูแลอาการป่วยของท่านพระครูโชติธรรมวิเทศ และให้คำปรึกษาแนะนำพระธรรมทูตที่จะมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธวิหารฯ ต่อไป

 

    สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระครูโชติธรรมวิเทศ (พระมหา ดร.ชื่น โชติญาโณ) นั้น อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ จะได้นำเสนอต่อไป

 

 

แหล่งข่าว : สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
10 กรกฎาคม 2551 เวลา 20.45 p.m. Pacific Time

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264