ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

                                

มติประวัติศาสตร์

มหาเถรสมาคม ตั้ง "พระพรหมจริยาจารย์"

เป็น "เจ้าคณะใหญ่หนใต้"

 

 

พระพรหมจริยาจารย์
(สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.7) วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
เจ้าคณะใหญ่หนใต้องค์แรกในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย

 

     นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติแต่งตั้ง พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปัญฺญาวุโธ) วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง เป็นเจ้าคณะใหญ่หนใต้ แทนพระพรหมจริยาจารย์ (สมุท รชตวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ที่ได้มรณภาพลง เมื่อปลายปี 2549 ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้แต่งตั้งพระธรรมรัตนากร เป็น "รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนใต้" ต่อมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 พระธรรมรัตนากร ได้รับพระราชทานสถาปนา เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมจริยาจารย์ ทั้งนี้ พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปัญฺญาวุโธ) ได้ทำหน้าที่ในฐานะแห่งนักปกครองที่เอาใจใส่ดูแลความเป็นไปของวัดและพุทธศาสนิกชนภาคใต้เป็นอย่างดียิ่ง ดังนั้น ที่ประชุมมหาเถรสมาคม จึงได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงานด้านศาสนกิจ ในพื้นที่ภาคใต้ไม่เกิดการสะดุด และสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

     สำหรับ พระพรหมจริยาจารย์ ปัจจุบัน อายุ 79 พรรษา 59 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนใต้ และเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง มีนามเดิมว่า สงัด ลิ่มไทย เกิดเมื่อปี พ.ศ.2571 ที่บ้านหนองไทร ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายเปลี่ยนและนางทองอ่อน ลิ่มไทย พ.ศ.2491 ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดจอมไตร อ.นาโยง จ.ตรัง โดยมีพระครูสังวรโกวิท เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูพิบูลธรรมสาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระผุด มหาวีโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

      พระพรหมจริยาจารย์ ถือเป็นพระเถระอีกรูปหนึ่ง ที่สร้างคุณูปการต่อวงการสงฆ์แห่งแดนใต้และประเทศไทยอย่างเอนกอนันต์ เป็นที่โจษจันเลื่องลือไปไกล ทุ่มแรงกายแรงใจให้งานแบบถวายชีวิต ตั้งอยู่ในศีล ดำรงตนตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาในภาคใต้ของประเทศไทย

 

ข่าว : ข่าวสด
9 มกราคม 2551

 

 


      

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264