ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

                           

คณะสงฆ์ธรรมยุตสูญเสียพระผู้ใหญ่

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดมกุฏฯ มรณภาพ

 

 

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (กนฺตจาโร ประจวบ)
เจ้าอาวาสรูปที่ ๗ วัดมกุฏกษัตริยาราม พ.ศ. ๒๕๑๗-ปัจจุบัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม รักษาการเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุต คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม และกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย มรณภาพแล้วที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา 07.50 น. สาเหตุจากการติดเชื้อในกระแสเลือด หลังเข้ารับการรักษาด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2550 สิริอายุ 82 ปี โดยศิษยานุศิษย์จะเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดมกุฏกษัตริยาราม ในช่วงบ่ายวันนี้

 

ข่าว : ผู้จัดการ
3 มกราคม 2551

 

 

 

ประวัติ

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (กนฺตจาโร ประจวบ)
 

ชาติภูมิ
           นามเดิม ประจวบ นามสกุล เนียมหอม นามฉายา กนฺตาจาโร เกิดเมื่อวันจันทร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2469 เวลา 11.40 น. ที่หมู่บ้านโรงจีน ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรคนที่หนึ่งของคุณพ่อคง คุณแม่ท้อน เนียมหอม ได้เข้าเรียนระดับประถมเมื่ออายุ 10 ปี ที่โรงเรียนเฉลียววิทยา วัดเหนือ บางแพ

 บรรพชา
           อายุได้ 12 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 ณ วัดเหนือบางแพ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนานี (เงิน) วัดสัตตนารถปริวัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌายะ พระครูนาถ สุมโน เจ้าอาวาสวัดเหนือบางแพ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นพระศีลาจารย์
          เมื่ออายุได้ 14 ปี พ.ท.วิบูล สิริสุภาส ซึ่งขณะนั้นยังดำรงอยู่ในสมณเพศและดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูวิบูลธรรมคุต วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร ได้นำเข้ามาฝากตัวให้อยู่กับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร) ครั้งยังทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพเวที วัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2483

 อุปสมบท
           อายุย่างเข้า 21 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2489 เวลา 14.16 น. โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร) ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมปาโมกข์ เป็นพระอุปัชฌายะ พระธรรมกิจจานุการี (ผัน กิจฺจการี) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเทพกิตติเมธี (หิ้น คนฺธาโร) วัดมกุฏกษัตริยาราม ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระปริยัติเมธี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ
    
ปริยัติศึกษา
             แผนกธรรม น.ธ.เอก
             แผนกบาลี ป.ธ.5
 
สามัญศึกษา
             ประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ม.8)
             ประโยคครู พ.
             ประโยคครู พ.ป.
 
อุดมศึกษา
             ปริญญาตรี ศาสนศาสตร์บัณฑิต (ศน.บ.) จากสภา-การศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
             พ.ศ. 2509 ปริญญาโท (M.A.) ทางปรัชญา จากมหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย
             พ.ศ. 2530 ปริญญาเอก (Ph.D.) ทางปรัชญา จากมหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย

 

 

 

สมณศักดิ์
           พ.ศ. 2505 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระกิตติสารมุนี
           พ.ศ. 2515 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นราชที่ พระราชกวี
           พ.ศ. 2517 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นเทพที่ พระเทพโมลี
           พ.ศ. 2528 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นธรรมที่ พระธรรมธัชมุนี
           พ.ศ. 2536  รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏที่ พระธรรมปัญญาจารย์
 
หน้าที่การงาน    การปกครอง
           พ.ศ. 2517 เป็นเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
           พ.ศ. 2517 เป็นพระอุปัชฌายะ
           พ.ศ. 2535 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
 
 
การศึกษา
            เป็นครูสอนประปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
            เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
            เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
            เป็นประธานเปิดสอบบาลีสนามหลวง ณ สนามสอบวัดชูจิตธรรมารามในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สำนักเรียนวัดมกุฏ-กษัตริยาราม)
            เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร
            เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยาราม สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
            เป็นผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วชิรมกุฏ วัดมกุฏกษัตริยาราม สนองพระนโยบายสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถระ) 
            เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี และแผนกสามัญศึกษา มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2516) ที่ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี-อยุธยา ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร)
            ได้ขยายการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญอยู่ที่วัดไผ่ดำ และเป็นผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดไผ่ดำ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 

ข่าว : MBU.AC.TH
3 มกราคม 2550

 


      

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264