ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

 

พระมงคลเทพโมลีมรณภาพ

 

พระมงคลเทพโมลี
(พูนทรัพย์ โชติปาโล)

วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

อดีตเลขานุการคณะสงฆ์ไทยชุดแรกที่เดินทางมาสหรัฐอเมริกา
ผู้ก่อตั้งวัดไทย แอลเอ และวัดในเครือมงคลรัตนาราม

 

     ข่าวจากวัดมงคลรัตนาราม เบิร์กเล่ย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย และสำนักงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี แจ้งมาว่า ระมงคลเทพโมลี ผู้ก่อตั้งวัดมงคลรัตนาราม และวัดในเครืออีก 5 วัด ทั่วสหรัฐอเมริกา ได้ถึงแก่มรณภาพแล้วอย่างสงบด้วยโรคชรา ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร ในเวลา 17.12 น. วันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา สิริอายุ 80 ปี พรรษา 60

    ประวัติของพระมงคลเทพโมลีนั้น เดิมท่านเป็นชาวหนองจอก กรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อวันอังคาร ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2471 ออกบรรพชาที่วัดแสนเกษม แขวงคลองสิบสอง ในปี พ.ศ.2485 และได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดสุทัศนเทพวราราม ในปี พ.ศ.2489

    พระมงคลเทพโมลี ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพุทธมนต์วราจารย์ ได้รับการมอบหมายงานจากคณะสงฆ์ไทยให้เป็นเลขานุการคณะสงฆ์ไทยชุดแรกที่เดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่านได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นว่า "อาตมาเป็นเลขาของคณะสงฆ์ที่ถูกแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 45 ท่าน ให้เดินทางมาเผยแพร่พุทธศาสนาชุดแรก โดยมี พระมหาโสบิน โสปันโน, พระมหาเขื่อนคำ, พระมหาองอาจ เป็นพระติดตาม โดยมาสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ มาลงที่โฮโนลูลู รัฐฮาวาย และบินต่อมาลงที่นครลอส แองเจลิส ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2515

    และต่อมา ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสงฆ์วัดไทย ลอสแองเจลิส เป็นองค์แรก ก่อนจะสิ้นวาระและได้รับการอาราธนาให้ไปสร้างวัดไทยขึ้นที่เมืองเบิร์คเล่ย์ ในเขตเบย์แอเรีย อันเป็นชื่อเรียกเมืองซานฟรานซิสโกและเมืองบริวาร วัดที่สร้างขึ้นใหม่นั้นชื่อว่า วัดมงคลรัตนาราม สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2521

     ต่อมา ด้วยศรัทธาของสาธุชนที่มีในหลวงพ่อพระมงคลเทพโมลี จึงมีผู้กราบอาราธนาท่านไปสร้างวัดไทยขึ้นอีกถึง 5 วัด ด้วยกัน คือ

พ.ศ.2524 สร้างวัดมงคลรัตนาราม ที่เมืองแทมป้า รัฐฟลอริด้า

พ.ศ.2525 สร้างวัดพระศรีรัตนาราม ที่เมืองเซ็นต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี่

พ.ศ.2529 สร้างวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเพิร์ลซิตี้ รัฐฮาวาย

พ.ศ.2531 สร้างวัดมงคลรัตนาราม ที่เมืองฟอร์ต วอร์ตัน บีช รัฐฟลอริด้า

พ.ศ.2533 สร้างวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด้ รัฐแคลิฟอร์เนีย

   ด้วยเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพโมลีที่มีในแวดวงพุทธศาสนิกชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกานั้น ท่านจึงได้รับการขนานนามว่า "โป๊ป" อันเป็นชื่อเรียกพระนามพระสันตปาปา องค์พระประมุขแห่งคริสตศาสนานิกายคาทอลก อีกชื่อหนึ่ง

   หลายปีที่ผ่านมา พระมงคลเทพโมลี ได้ล้มป่วยด้วยโรคชรา ท่านเดินทางมาสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งสุดท้าย ในคราวประชุมใหญ่สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 ที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา แต่ว่าท่านชราภาพมาก ไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยได้ จากนั้นท่านได้กลับไปรักษาตัวที่เมืองไทย จนกระทั่งถึงแก่มรณภาพไปในเวลาดังกล่าว

 

คณะศิษยานุศิษย์ท่านใดมีความประสงค์จะทราบข่าวสารเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ :

วัดมงคลรัตนาราม เบอร์กเลย์ แคลิฟอร์เนีย : 510 849-3419 Fax. 510 644-4463
Web Side ; www.watmongkolberkeley.com

วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า ฟลอริดา : 813 621-1669 Fax. 813 626-8850
Web Side ; www.wattampa.com

วัดพุทธจักรมงคลวราราม เพิร์ลซีตี้ ฮาวาย : 808 456-4176 Fax. 808 455-1808

วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ แคลิฟอร์เนีย : 760 738-6165
Web Side ; www.watthaisandiego.org

วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช ฟลอริดา : 850 863-2906 Fax. 850 864-2907
Web Side ; www.mongkoltemple.com

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
3 ธันวาคม 2551

  

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

 

WAT THAI LAS VEGAS 2920 McLeod Dr. Las Vegas NV 89121 U.S.A. Phone (702) 384-2264