ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

คึกฤทธิ์เขียน

เรื่อง ขุนช้างขุนแผน

ใครที่ไม่ยอมรับมหาเถรสมาคม

เท่ากับ ไม่ยอมรับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

 

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.9)
วัดบวรนิเวศวิหาร

 

    ได้รับการสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2532 เวลา 16.30 น. ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 กำหนดไว้ว่า "สมเด็จพระสังฆราช ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง"

 

 


 

 

 


 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264