ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

มหาวิทยาลัยเริ่มพาเหรดเลือกข้าง

 

นิด้า เสนอ "รัฐบาลลาออก" แก้ รธน. มาตรา 171

"ตั้งคนนอกเป็นนายกรัฐมนตรี"

 

มหาลัยสงฆ์ มจร. หนุนรัฐบาลสู้ๆ "ไม่ต้องลาออก"

 

ขณะที่ ศรีนครินทรวิโรฒ ยังวางตัวเป็นกลาง

ขอให้ทั้ง รัฐบาล-พันธมิตร ใช้วิธีของอารยะ

 

 

ประเดี๋ยวรอดู

จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์

เชียงใหม่ ขอนแก่น

ว่าจะเอายังไง

 

 

มหาจุฬาฯร่อนแถลงการณ์ต้านกฎหมู่

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ออกแถลงการณ์เรื่องสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้น โดยองค์กร บริหารนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะรัฐบาลในยามวิกฤติและให้กำลังใจในการบริหารบ้านเมืองแก่คณะรัฐมนตรี ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุกท่านที่ ทำงานได้ใช้ความอดทน อดกลั้นแม้จะถูกยั่วยุ ถูกกระทบ กระทั่งเพื่อไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาอันจะเป็น ข้ออ้างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามที่ตนต้องการแต่ทุกท่านก็พยายามใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา อันเป็นวิธีการที่ถูกต้องไม่สร้างความรุนแรง แตกแยก ให้ปรากฏไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและจะเป็นวิธี การที่จะนำไปสู่ความสมานฉันท์ของคนในชาติสืบต่อไป

 

คณาจารย์วอนสองฝ่ายหยุดได้แล้ว 

     ส่วนนายไชยา กุฎาคาร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประธาน ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอ.มท.) กล่าวภายหลังประชุม ปอ.มท.ซึ่งมีว่า ที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่มีการปะทะกันเวลานี้ และมีมติออกแถลงการณ์ 3 ข้อ คือ

 

1. ขอให้ทุกฝ่ายหยุด ใช้กำลังและความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อไม่ให้สถานการณ์ บานปลายจนไม่สามารถหาข้อยุติได้

2. นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ต้องไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆในเชิงตอกย้ำความ แตกแยกของสังคม และ

3. ขอให้พันธมิตรฯและนายกรัฐมนตรี ทบทวนบทบาทของตนเองเพื่อความผาสุกของประชาชนและสังคม

 

     ที่ประชุม ปอ.มท.จะคอยติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด และนำข้อมูลมาหารือกันเพื่อกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวต่อไป ขณะที่นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ จุฬาฯ ม.ธรรมศาสตร์, ม.เชียงใหม่ ผู้แทนองค์กร เอกชน ก็ร่วมออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ฝ่ายพันธมิตรฯ ยุติยุทธวิธีการเผชิญหน้า และรัฐบาลต้องไม่ใช้กำลังเข้าปราบปราม เพราะจะนำไปสู่การนองเลือดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะเปิดโอกาสให้เกิดการรัฐประหาร

 

นิด้าเสนอทางออกแก้วิกฤติ

      เมื่อเวลา 18.40 น. เครือข่ายนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ นิด้าเพื่อประชาชน นำโดยนายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำเครือข่ายนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ แถลงที่รังนกกระจอก ทำเนียบรัฐบาล ว่าเครือข่ายนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ได้ประชุมหารือกันและเห็นว่าวิกฤตการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบัน เป็นปัญหาการทุจริตคอรัปชันมาตั้งแต่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรถึงรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ก็ยังเป็นรัฐบาลตัวแทน เป็นรัฐบาลหุ่นเชิด มุ่งแก้ปัญหาของตนเองและพวก ด้วยการพยายามแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 309 และมาตราอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือ พ.ต.ท.ทักษิณ และอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย จนมาสู่ความขัดแย้ง เกิดความรุนแรงระหว่างพันธมิตรฯและเจ้าหน้าที่ตำรวจ

     เพื่อคลี่คลายทางการเมืองปัจจุบัน ขอเสนอแนวทางแก้วิกฤติด้วยการขอให้ประชาชนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ลอยตัวเหนือปัญหา ต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขวิกฤติที่เกิดขึ้น และการที่รัฐบาลจะลาออกหรือยุบสภาไม่สามารถคลี่คลายได้ เนื่องจากนักการเมืองที่สังคมไม่ยอมรับในปัจจุบันยังคงมีความได้เปรียบที่จะได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาอีก จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐสภาสละอำนาจทางการเมือง โดยการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 171 วรรค 2 ให้นายกฯไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง รวมทั้งมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเมืองการปกครองของไทยสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การเมืองใหม่ได้อย่างราบรื่น

 

เปิดประตูนายกฯ คนนอก

     นายทวีศักดิ์กล่าวว่า หากตั้งใจจะแก้ไขมาตรา 171 จริง จะใช้เวลาไม่นานในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ เราต้องยอมเปิดให้กว้างขึ้นให้คนที่ไม่เป็น ส.ส.สามารถเข้ามาเป็นนายกฯได้ เป็นการเปิดทางแก้วิกฤติจะเป็นคนในพรรคการเมือง หรือเป็นคนนอกพรรคการเมืองก็ได้ เพราะรัฐสภาจะเป็นผู้เลือกนายกฯคนดังกล่าว เพราะวิกฤติปัจจุบัน หากยึดตามรัฐธรรมนูญแล้วคนที่มาเป็นนายกฯจะมีข้อจำกัดมากเพราะจะอยู่แต่ในกลุ่มคนที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น และคนก็ไม่ยอมรับในการประชุมสภาในวันที่ 31 ส.ค.นี้ อยากให้พรรคร่วมรัฐบาลหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือด้วย เชื่อว่าแนวคิดนี้สามารถทำได้ เพราะในวิกฤติการเมืองเมื่อปี 2548-2549 ที่ผ่านมา ก็เคยมีการเสนอเรื่องนี้ ส่วนได้นายกฯที่ไม่ใช่ ส.ส.มาแล้วพันธมิตรฯจะรับได้หรือไม่ ต้องถามพันธมิตรฯ

 

ข่าว : ไทยรัฐ
31 สิงหาคม 2551

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264