ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

ปัดฝุ่น ร่าง พรบ.คณะสงฆ์ สมัยทักษิณ

ยกฐานะ "แม่ชี" ขึ้นเป็นนักบวชเต็มตัว

ขออย่างเดียว อย่าออกเหรียญแข่งหลวงพ่อทั้งหลายก็แล้วกันนะแม่ชี

 

งานนี้ไม่ต้องกลัวหลวงตาบัวอีกต่อไปแล้ว

เพราะเสี่ยแม้วไม่ได้ไปนอนวัดป่าบ้านตาดอีกเลย

 

 

 

นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 18 เม.ย.ว่า ในวันที่ 22 เม.ย. จะมีการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ....ฉบับของสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดที่แล้วให้นำกลับมาพิจารณาร่วมกับร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์ และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ...ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ใหม่ เพราะมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน ทั้งยังเป็นกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อน จึงอยากให้พิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้ง ซึ่งในการประชุมระดมความคิดเห็นนี้ จะมีกรรมการมหาเถรสมาคม 5 รูป นักวิชาการด้านกฎหมาย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจากทั่วประเทศ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีนายชูศักดิ์ ศิรินิล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เป็นประธานการประชุม

นายอำนาจกล่าวต่อว่า การประชุมดังกล่าวจะนำร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ทั้ง 2 ฉบับมาพิจารณา แต่จะยึดร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ของสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เป็นหลัก เพราะถือว่าเป็นร่างที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรฯแล้ว และหลังจากการประชุมในวันที่ 22 เม.ย. จะนำร่าง พ.ร.บ.ที่สมบูรณ์ไปทำประชาพิจารณ์ผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศให้เสร็จภายในเดือน พ.ค. และจะนำเสนอ ครม.ได้ในเดือน มิ.ย. ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาทั้ง 2 ฉบับ นอกจากจะเน้นเรื่องการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจคือ กำหนดสถานภาพของแม่ชี ให้มีสถานภาพเป็นนักบวช โดยในหมวดที่ 4 มาตรา 32 ของร่างของสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ กำหนดว่า แม่ชีต้องอยู่ภายใต้การบริหารการปกครองคณะสงฆ์ การปฏิบัติศาสนกิจของแม่ชี ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาเถรสมาคมกำหนดให้รัฐสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของแม่ชี ขณะที่ร่างของ สนช. จะระบุไว้ในหมวดที่ 4 มาตรา 16 ซึ่งระบุว่า แม่ชี คืออุบาสิกาผู้ไม่ครองเรือน ที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนา เป็นวิถีชีวิต เป็นนักบวชสตรี นุ่งขาว ห่มขาว โกนผม โกนคิ้ว ถือศีล 8

แม่ชีอรุณ เพชรอุไร เลขานุการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีแม่ชีที่ถือว่าเป็นแม่ชีที่ถูกต้อง คือมีหนังสือสุทธิบรรณ อยู่ประมาณกว่า 4,000 คน แต่เมื่อยังไม่มีกฎหมายรองรับว่าแม่ชีคือนักบวช ทำให้แม่ชีจะต้องมีบัตรประชาชนด้วย ขณะเดียวกัน ก็ต้องประสบปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจ จากหน่วยงานราชการว่าแม่ชีมีสถานภาพเป็นอะไรกันแน่ เพราะพอจะไปเลือกตั้งก็เลือกไม่ได้ เพราะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่ละที่จะบอกว่าเป็นนักบวช แต่พอไปรักษาพยาบาล หรือขึ้นโดยสารรถประจำทาง กลับไม่ได้รับการลดหย่อนค่าบริการ เหมือนกับพระภิกษุสามเณร และพอจะทำบัตรประชาชน จะไม่ให้แม่ชีไปทำบัตร บอกว่าเป็นนักบวชต้องสึกก่อน ดังนั้น การจะมีกฎหมายรับรองสถานภาพของแม่ชีให้เป็นนักบวชจึงเป็นเรื่องที่ดี เพื่อจะได้สร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้น เพราะปัจจุบันแม่ชีก็ถือศีล 8 ปฏิบัติตามศีลกรรมบท 10 และเสขิยะวัตร 75 ซึ่งเป็นมารยาทที่นักบวชต้องปฏิบัติ อีกทั้งการที่จะบวชเป็นแม่ชีที่ถูกต้องก็จะต้องมีหนังสือสุทธิบรรณ ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันแม่ชีฯ

เลขานุการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย กล่าวด้วยว่า การที่จะมีการรับรองสถานภาพของแม่ชีให้เป็นนักบวช ต้องมีความชัดเจนว่า ที่ระบุว่าการไปอยู่ในการดูแลของมหาเถรสมาคมนั้น จะเข้ามาดูแลแบบไหน แม่ชีจะมีสิทธิ์ มีเสียงแค่ไหน เพราะเกรงว่าจะทำให้กลับไปสู่ยุคเดิม ก่อน พ.ศ.2512 ที่อยู่ในวังวน ที่แม่ชีกระดิกตัวไม่ได้ ช่วยแต่งานวัด อยู่แต่ในครัวของวัด แต่พอมีการจัดตั้งสถาบันแม่ชีฯ ขึ้นมาใน พ.ศ. 2512 ก็มีการจัดระบบแม่ชีโดยแม่ชีด้วยกัน มีการจัดการศึกษาทั้งเรื่องอภิธรรม ทั้งบาลีให้แม่ชี ทั้งยังมีการเผยแผ่ ช่วยงานพระพุทธศาสนาด้วย

ข่าว : ไทยรัฐ
19 เมษายน 2551

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264