ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

ชะโอ้ ! สำนักพุทธฯ "เพิ่งทราบ"

ว่า.. จำนวนพระเณรลดลง

จากนักศึกษา ม. ศิลปากร

 

ทั้งๆ ที่พระเณรทั่วประเทศเขารู้กันแต่ปีมะโว้แล้วล่ะลุง

ไปมุด เอ๊ย ไปหลบอยู่ไหนฮะ ??

แถวๆ เชียงใหม่-เชียงราย มีแต่พระเณรพม่า

ไม่ทราบว่า "เจ๊จุ" จะเคยได้รับรายงานหรือไม่ ?

 

      นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงกรณีผลการวิจัยเรื่องแนวโน้มจำนวนและคุณภาพของพระสงฆ์ในชนบทของนายชาญณรงค์ บุญหนุน ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ระบุว่าประเทศไทยมีจำนวนพระภิกษุสามเณรลดลง ว่า ข้อมูลดังกล่าวค่อนข้างน่าเชื่อถือได้ เพราะเท่าที่ตนได้สอบถามไปยังนายชาญณรงค์ ได้รับการยืนยันว่ามีการลงไปสำรวจตามวัดจริงๆ โดยสุ่มไปตามวัดต่างๆ ก็พบว่าบางวัดเวลารายงานข้อมูลให้กับสำนักพุทธฯ จะมีการรายงานข้อมูลของพระที่บวชระยะสั้นไปด้วย ดังนั้นเมื่อมีข้อมูลออกมาในลักษณะนี้สำนักพุทธฯ จึงต้องหาแนวทางที่จะส่งเสริมให้คนบวชมากขึ้น และมีคุณภาพมากขึ้นด้วย ซึ่งแนวทางที่ตนเห็นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ คือการส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น เพราะเชื่อว่าหากจัดระบบการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกสามัญศึกษา และแผนกธรรม-บาลี ให้มีคุณภาพมากขึ้น ก็จะมีคนสนใจเข้ามาบวชเรียนมากขึ้นด้วย

 

     อย่างไรก็ตาม จำเป็นจะต้องมีการสำรวจจำนวนพระภิกษุสามเณรใหม่อย่างแน่นอน เพื่อหาจำนวนที่ชัดเจน โดยจะแบ่งเป็นการสำรวจจำนวนพระภิกษุสามเณรทั้งในพรรษา และนอกพรรษา "ปัญหาในขณะนี้คือ คนไม่รู้ว่ามาเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแล้วจะไปทำอะไร ไม่มีอะไรจูงใจ ดังนั้น จึงต้องทำให้ผู้ปกครองเห็นว่าเมื่อเข้ามาบวชเรียนแล้วจะได้อะไรบ้าง เพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรมบางแห่งที่มีคุณภาพก็มีคนแย่งกันที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ในเรื่องของศีลธรรมด้วย" ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าว

 

ข่าว : ข่าวสด
8 เมษายน 2551

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264