ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

  

แฉ !!

เบื้องหลัง-เบื้องลึก
ขบวนการล้มล้างพระพุทธศาสนา

โดย.. สอาด จันทร์ดี

 

 

 

คำปรารภ

 

          หนังสือเล่มนี้    มิใช่แต่จะเป็นเพียง   บทบันทึกแห่งความทรงจำ !!ของพี่น้องชาวพุทธเท่านั้น ยังจะเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ของประเทศที่ได้บันทึกเอาไว้ว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)  66 คน !!  ลงมติไม่ยอมรับให้พระพุทธศาสนาบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าเป็นศาสนาประจำชาติ ??

          ทำไม  สสร. 66 คน  จึงไม่ยอมรับพระพุทธศาสนา    ทั้งๆที่พระสงฆ์และพุทธบริษัทได้แห่ออกมาเรียกร้องมากมายอย่างไม่เคยมีมาก่อน    แต่กระแสเรียกร้องหาได้ก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจแต่ประการใดไม่  ตรงกันข้าม พวก  สสร. กลับแสดงอาการโกรธแค้น  อภิปรายด่าพระอย่างสาดเสียเทเสีย แล้วก็ลงมติ 66 ต่อ 19  ปิดฉากข้อเรียกร้องของชาวพุทธอย่างไม่มีเยื่อใย

                ผมเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์กมล หรือ มหากมล  ศรีนอก      ฟังว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างแน่นอน ลักษณะลงมติ 66 ต่อ 19 คล้ายมีใบสั่ง แต่ยากที่สังคมจะเข้าใจได้  ถ้าไม่อธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จะมองไม่เห็นว่าทำไมจึงมีตัวการ ล้มพุทธ ?!!

                มหากมล ศรีนอกได้ยินเข้า ตัวร้อนฉี่...  บอกให้ผมเขียนแฉ !

                ผมซึ้งอยู่แล้ว จึงตัดสินใจเขียนเรื่องนี้ทันทีโดยอาศัยวัตถุดิบมาจาก ม็อบพระ  ที่พ่ายแพ้อย่างไม่มีทางสู้       เพื่อจะได้มอบเรื่องราวที่เป็นจริงให้สังคมชาวพุทธทั้งในและนอกประเทศได้รับทราบเอาไว้

                ท่านอ่านไม่ถึงชั่วโมงก็จะได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นแก่นแกนของกระบวนการล้มพุทธที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังโดยไม่ต้องตีความ  เพราะความเป็นจริงนั้น เห็นได้จากการกระทำของพวกเขาเอง  มิใช่การกล่าวหาที่เลื่อนลอย  ไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีแต่ประการใด

          แต่จะบอกความจริงเพื่อให้ความจริงถูกเปิดเผยออกมา

         ผมขอมอบหนังสือเล่มนี้ไว้แก่ พ่อแม่พี่น้อง พุทธบริษัท ด้วยความรักและเคารพ

                                               

สอาด จันทร์ดี
นักเขียนอิสระ/หน้ารัฐสภา
5 กรกฎาคม 2550

 


 

สารบาญ

 

บทที่  1   บันทึกเพื่อลูกหลาน

               (1.1)  29  มิถุนายน  2550 วันแห่งการต้มตุ๋น

               (1.2)  บทพิสูจน์รูปแบบการต้มตุ๋น    

บทที่  2  ล้มกระดาน พุทธ  คราวนี้มีเบื้องหลัง

บทที่  3  รัฐสภา  ศูนย์รวมพวกต่อต้านพุทธ

บทที่  4  ถึงยุคต้องเลือกเฟ้นนักการเมือง 

บทที่  5   ประชามติผ่านหรือไม่ผ่าน พุทธจะทำอย่างไรต่อ

              ข้อเสนอ เสนอให้สังคายนาชาติ                 

บทที่  6 โฉมหน้า  คนต้านพุทธ

 

ปกหลัง จากใจผู้เขียน

 

 


 

 

 

 

 

 

 


E-Mail To BK.
peesang2003@hotmail.com

 

alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264