ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

       

     

พระมหาต่วน มรณภาพ !

 

พระมหา ดร.ต่วน สิริธมฺโม
 

 

      ข่าวจากสหธรรมิกรัฐโคโลราโด้และ มจร. แจ้งว่า วันนี้ (4 สิงหาคม 2550) พระมหาต่วน สิริธมฺโม (พิมพ์อักษร) Ph.D. อดีตรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ และอาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์อันดับหนึ่งของประเทศไทย สังกัดวัดอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้ถึงแก่มรณภาพแล้ว

 

     สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

      เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แด่..พระมหา ดร. ต่วน สิริธัมโม วัดเทพนารี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  วันที่ 6 ส.ค. 2550 เวลา 15.30 น.

 

 

 

อัตตโนประวัติ พระมหาต่วน สิริธมฺโม

นามเดิม ต่วน นามสกุล พิมพ์อักษร
เกิดวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2486

บิดา นายชม พิมพ์อักษร
มารดา นางเภา พิมพ์อักษร

ภูมิลำเนาเดิม ต.ชำนิ อ.นางรอง (ชำนิ) จ.บุรีรัมย์
อุปสมบท วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 ณ วัดทองพุ่มพวง

วุฒิการศึกษา

สำเร็จการการศึกษา เปรียญธรรม 5 ประโยค (ป.ธ.5)
พุทธศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
M.A. (ปรัชญา), M.A. (สันสกฤต), Ph.D. ปรัชญา จาก Banaras Hindu University, Varauasi India
อบรมนักเผยแผ่ธรรมทางวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (มจร.)
อดีตอาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ (มจร.)
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
ศึกษาดูงานและค้นคว้าพุทธสถานในประเทศอินเดีย เป็นเวลา 11 ปี 8 เดือน
คณะอนุกรรมการเผยแผ่ มหาเถรสมาคม
-เป็นคณะอนุกรรมการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเอกลักษณ์ของชาติ
-เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
-เป็นกรรมการควบคุม และกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์สถานบันการศึกษาต่างๆ
-เป็นกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
-เป็นผู้แทน (มจร.) ไปเข้าประชุม NGO เพื่อรอมชอมเขมรหลายฝ่าย ที่ Berkley University U.S.A.
-สำเร็จหลักสูตรอบรมผู้บริหารการศึกษาระดับสูง เพื่อความเป็นเลิศ จากมหาวิทยาลัยสงฆ์

 

อิริยาบทสบายๆ ของพระมหาต่วนในอดีต


 

     อาจารย์พระมหาต่วน สิริธมฺโม ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธวราราม นครเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด้ เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา แล้วเกิดอาพาธ ทางคณะสงฆ์และพุทธบริษัทวัดพุทธวราราม ได้นำท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจำรัฐได้ประมาณ 27 วัน ทางญาติพี่น้องและศิษยานุศิษย์ที่เมืองไทยได้ขอให้นำตัวท่านกลับไปรักษาที่เมืองไทย ท่านได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยในวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงฆ์ และต่อมาได้ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามา จนกระทั่งถึงแก่มรณภาพด้วยโรคไตวาย เบาหวาน และน้ำท่วมปอด เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2550 สิริอายุ 62 ปี พรรษา 42

     อาจารย์พระมหาต่วนนับว่าเป็นพระผู้มีบทบาทในทางสังคมสงฆ์ไทยสมัยปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะท่านเป็นนักเทศน์ นักปาฐกถา มีศิษย์หาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ มจร. เป็นจำนวนมาก การมรณภาพของอาจารย์พระมหาต่วน จึงถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลากรในวงการพระพุทธศาสนาองค์สำคัญไปอีกรูปหนึ่ง

    สำหรับพิธีศพนั้น ทราบว่าจะมีพิธีสรงน้ำศพในวันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 13.00 น. (บ่ายโมงตรง) เป็นต้นไป ณ วัดเทพนารี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน ซึ่งคาดว่าจะทำพิธีฌาปนกิจในช่วงออกพรรษาเสร็จกฐินแล้ว ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ก็ขอเชิญไปร่วมถวายความเคารพและแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทีคุณต่อท่านอาจารย์พระมหาต่วนได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ส่วนรายการอื่นๆ นั้น กรุณาติดต่อได้ทาง 02 226-6250, 084-675-4268

     อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม ได้เคยนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับอาจารย์พระมหาต่วน ทั้งทีเล่นและทีจริง วันนี้ เมื่อบทบาทตัวละครในโลกนี้ของท่านอาจารย์พระมหาต่วนสิ้นสุดลง เราก็ขอกราบขอขมาอภัยต่อท่านอาจารย์ ขอท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาอโหสิให้แก่เรา และขอให้ดวงวิญญาณของท่านอาจารย์จงไปสู่สุคติ มีสวรรค์และนิพพานเป็นเบื้องหน้า ด้วยเทอญฯ

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
4 สิงหาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by