LAST UPDATE :   DECEMBER  02  2016   06:00 A.M.  PACIFIC TIME

 

 

 

 


 

ฎีกาถึงวัดญาณเวศ !

พนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักพุทธฯ

เชิญฎีกากราบอาราธนาพระพรหมคุณาภรณ์เขาวัง

รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

 

 

คณะสงฆ์วัดญานเวศกวัน ปลื้มปิติ "พระพุทธโฆษาจารย์" รองจอว.รับแทนพร้อมคืนพัดพระพรหมคุณาภรณ์กลับ

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครปฐม รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่วัดญาณเวศกวัน ม.3 ต. บางกระทึก อ. สามพราน จ.นครปฐม คณะสงฆ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้จัดเตรียมสถานที่รับหนังสือฎีกา นิมนต์ เพื่อเข้ารับพระราชทานพัดยศและสัญญาบัตรพัดยศที่เป็นพระบรมราชโองการ ถึงพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ซึ่งจะได้รับการพระราชทานสถาปนาพระราชาคณะชั้นสมเด็จ ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่บนอุโบสถ โดยพระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน พร้อมคณะสงฆ์ จะรับหนังสือฎีกา นิมนต์เพื่อเข้ารับพระราชทานพัดยศและสัญญาบัตรพัดยศ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ แทนพระพรหมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ที่ขณะนี้อาพาตพักรักษาอยู่ที่ต่างจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 15.00 น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นำฎีกา สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง นิมนต์ พระพรหมคุณาภรณ์ เข้ารับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น.

สืบเนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 และครั้งพิเศษ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบบัญชีรายนามพระสงฆ์ที่เสนอขอพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ และมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการขอพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ในการนี้ ได้เสนอขอพระราชทานสมณศักดิ์ถวายพระคุณเจ้า เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่ "สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์" มายังอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน มี พระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน รับฎีกานิมนต์ฯ และมอบคืนพัดยศพระพรหมคุณาภรณ์ ให้นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำกลับ

นายพนม ศรศิลป์ กล่าวว่า มาพร้อมผู้บริหารฯ นำฎีกานิมนต์พระพรหมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 นี้ ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการถวายเกียรติ และเคารพพระพรหมคุณาภรณ์ ซึ่งท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีความสามารถ ตามปรากฏกิตติคุณในด้านการประพันธ์เขียนหนังสือ และเป็นอาจารย์สอนหนังสือ วิทยากร ในมหาวิทยาลัย ทั้งไทยและต่างประเทศ ชาวโลกยังให้การยอมรับ

ขณะที่พระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ให้ความสำคัญพระพรหมคุณาภรณ์ ได้รับการสถาปนาเป็นพระราชาคณะที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ และนำฎีกานิมนต์หลวงพ่อท่าน (พระพรหมคุณาภรณ์) ทั้งที่ขณะนี้หลวงพ่อท่านอาพาธ ป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่ต่างจังหวัด ไม่สามารถมารับเองได้ จึงเป็นตัวแทนรับ แต่ท่านทราบแล้วว่าได้รับการสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ท่านจะไปรับการสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ตามฎีกานิมนต์ ส่วนทางวัดจะมีการเจริญชัยมงคลคาถา 19.00 น.

ทางวัดปลาบปลื้มที่หลวงพ่อได้รับการสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นเรื่องที่ลูกศิษย์อัศจรรย์ใจ ที่พระเถระที่อยู่วัดราษฎร์ และไม่ได้มีตำแหน่งในทางการปกครอง แต่ท่านโดดเด่นในด้านการศึกษา สร้างผลงาน มีคำสอนมีหลักธรรมต่างๆ ผลงานของท่านมีมากมาย ซึ่งล้วนแต่ให้ปัญญาแก่สังคมมากมาย เมื่อท่านได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ทุกคนก็ปลื้มปิติ และอนุโมทนาการที่ท่านได้รับการสถาปนาฯ

ขณะเดียวกันท่านพระพรหมคุณาภรณ์ ท่านก็อยากจะปลีกหลีกเร้นไปเพื่อจะใช้เวลาในการทำงานพระศาสนาและการเผยแผ่ธรรมไปด้วย โดยเฉพาะท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เวลาพบปะเจอะเจอในงานพิธีต่างๆ ท่านจะไม่ค่อยออกเพราะท่านเหนื่อย ท่านมีปัญหาเรื่องปอด พระพรหมคุณาภรณ์ท่านอายุ 77 ปี พรรษา 56 เป็นพระที่ปลีกหลีกเร้น ชอบอยู่ที่สงบสงัดหลีกจากผู้คน

"ตำแหน่งพระพุทธโฆษาจารย์ มีมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังมีต่อเนื่องเรื่อยๆ มา ประกอบกับพระพรหมคุณาภรณ์เองท่านก็เป็นพระที่ทำงานทางด้านวิชาการด้วยและ มีงานทางด้านวิชาการ ด้านหนังสือมากมาย ก็ถือว่าการได้รับการสถาปนา สมณศักดิ์นี้เหมาะมากเลย" รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวันกล่าว

 

ที่มา : มติชน  : 4 ธันวาคม 2559


 

สองกระทง !

ตำรวจแจ้งข้อหาทัตตชีโว

ทษถึงคุก !

 

อา..เห็นท่าว่า "หลวงพ่อรอง" จะต้อง "ป่วย" ตามหลวงพ่อใหญ่ ไปอีกรูปหนึ่งแล้ว และถ้าต่อไป "เบอร์ 3 - เบอร์ 4" โดนข้อหาอีก ก็จะมีคนป่วยเพิ่มอีก ในรอบปีก็คงจะสามารถสร้างโรงพยาบาลในวัดพระธรรมกายได้ คราวนี้ก็สบาย ให้หมอออกใบรับรองป่วยได้ตลอดเวลา ไม่ต้องวิ่งไปเอาไกลถึงราชบุรีเหมือนครั้งก่อน นะท่านธัมมชโยนะ ทุ่มอะไรก็ทุ่มมาหมดแล้ว ทุ่มสร้างโรงพยาบาลให้ตัวเองอีกซักแห่ง แค่พันล้าน จิ๊บๆ

 

 

อาพาธน้องใหม่ !

 

 

ตำรวจ ปทส. แจ้งความแล้ว !! เอาผิด "รักษาการเจ้าอาวาสวัดธรรมกาย" 2 ข้อหา ม.157-ม.189

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 ธันวาคม พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบลูย์ ผู้บังคับการ ปทส. และ พ.ต.อ.สมคิด ทิพยจักรพงษ์ ผู้กำกับ 3 บก. ปทส. ได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อยื่นเอกสารและแจ้งความดำเนินคดีกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือปฏิบัติหรือล่ะเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2000 บาท ถึง 20000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 189 ฐานผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด หรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลหุโทษ เพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยให้พำนักแก่ผู้นั้น โดยซ่อนเร้น หรือช่วยผู้นั้นกระทำการใด เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ซึ่งมี พ.ต.อ.เขมพัทธิ์ โพธิ์พิทักษ์ ผกก. สภ.คลองหลวง พ.ต.ท.วิเชียร เหมือนสุวรรณ รอง ผกก.สภ.คลองหลวง หัวหน้าพนักงานสอบสวน พ.ต.ท.ขจร ฉัตรแก้วมณี สารวัตรสอบสวน สภ.คลองหลวง เป็นผู้รับเอกสาร และรับแจ้งความคดีนี้

ด้าน พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบลูย์ ผู้บังคับการ ปทส. กล่าวว่าทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.)ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ให้นำเอกสารและหลักฐานมาแจ้งความดำเนินคดีกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฎิบัติโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือปฎิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2000 บาท ถึง 20000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 189 ฐานผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด หรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด อันมิใช่ความผิดลหุโทษ เพื่อไม่ให้ต้องโทษ โดยให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้น หรือช่วยผู้นั้นกระทำการใด เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4000 บาท หลังจากเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559 ได้นำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้ทางรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ส่งตัวพระเทพญานมุนี  หรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาที่ 121/2559 ซึ่งกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ศูนย์ปฏิบัติธรรม เวิลด์พีช วัลเล่ย์ เขาใหญ่ ไปติดไว้ที่ information ของทางวัดแล้ว แต่ทางวัดปฏิเสธว่าไม่ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ดังกล่าว วันนี้ จึงเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมกับนำเอกสารซึ่งได้ยื่นหนังสือไปแล้ว

 

ที่มา : มติชน  : 4 ธันวาคม 2559

 

มากับพระ !

สุวพันธุ์นิมนต์พระร่วมค้นวัดพระธรรมกาย

ป้องกันคนนินทาว่ามาคนเดียว !

 

 

อา..ว่าแต่พระองค์ไหนหนอจะมีโชคได้เข้าไป "จับขา" ธัมมชโย ขอเสนอว่า น่าจะเป็น "พระมหาโพธิวงศาจารย์" หรือ "เจ้าคุณทองดี" ซึ่งมีความสนิทชิดเชื้อในองค์ธัมมชโยมากที่สุด แบบว่าตายแทนกันได้ หรือไม่ก็ "พระธรรมปิฎก-เจ้าคุณชวลิต" เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ผู้ยอมตระบัดสัตย์ "เสียสัตย์เพื่อธัมมชโย" แขกขาประจำของธรรมกาย งานไหนๆ ไม่เคยขาด ย่อมจะรู้ทะลุปรุโปร่งในอาณาจักรธรรมกาย สองสหายนี้เคยรับบท "หัวหมู่ทะลวงฟัน" ร่วมกันนำขบวน "เดินธุดงค์ธรรมชัย" ไปดุสิตธานีมาแล้ว หรือจะเอาให้สะเด็ดน้ำแบบม้วนเดียวจบก็ต้อง "เจ้าคุณวิเชียร-พระวิสุทธิวงศาจารย์" วัดปากน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นเบอร์สองรองจากสมเด็จช่วง เป็นผู้ที่ธรรมกายให้ความเคารพยำเกรงมากที่สุด นะครับ ท่านทองดี ท่านชวลิต ท่านวิเชียร  อย่าให้ท่านธัมมชโยว่าเอาได้ว่า "ทิ้งเพื่อน" เอ้า ! ไสว่าสิบ่ถิ่มกั๋น !

 

 

เจ้าคุณทองดี ราชบัณฑิต วัดราชโอรสาราม

 

 

เจ้าคุณชวลิต เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

 

 

เจ้าคุณวิเชียร เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ

 

 

เผย DSI ทำหนังสือถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ส่งตัวแทนสงฆ์เข้าค้นธรรมกาย

2 ธ.ค. 59 เมื่อเวลา 17.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีถึงความคืบหน้าภายหลังจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เข้ามาช่วยเจรจาเพื่อให้พระเทพญาณมหามุนี (พระธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มอบตัวในช่วงบ่ายวันที่ 2 ธ.ค.ว่า ขณะนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานจากทางพศ.ว่า ผลการพูดคุยเป็นอย่างไร ซึ่งกระบวนการต่อไปก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยมีกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ดำเนินการต่อ  แต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเจรจาแล้ว ทางคณะสงฆ์ยังมีวิธีการอื่นๆ อีก อาทิ มาตรการทางการปกครอง เป็นต้น
             

"กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ทำหนังสือถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เพื่อขอความร่วมมือ 2 เรื่องคือ 1.ขอให้นำพระธัมมชโยมารับทราบข้อกล่าวหาและใช้สิทธิต่อสู้คดี และ 2.หากดีเอสไอจำเป็นต้องเข้าไปตรวจค้น ต้องมีผู้แทนคณะสงฆ์ร่วมตรวจค้นด้วย ซึ่งขณะนี้เจ้าคณะใหญ่หนกลางได้แจ้งไปยังเจ้าคณะจ.ปทุมธานีให้ไปดำเนินการแล้ว" นายสุวพันธุ์กล่าว

 

ที่มา : แนวหน้า : 3 ธันวาคม 2559


 

มหาโชว์ "โผล่ติด" บัญชีเจ้าคุณ

เจ้าคุณประสาร "โผล่ติด" คดีหมิ่นพุทธะอิสระ

 

 

 

เจ้าคุณโชว์โฆษณา !

 

อา..บุญกรรมของคนเรา เขาว่าไม่เหมือนกัน ก็ดูสองสหายในดงขมิ้นนั่นปะไร ขณะ "เจ้าคุณประสาร" ถูกศาลประทับตรา "ผู้ต้องหาคดีอาญา" แต่มหาโชว์ ซึ่งลุยดงแข้ง "แดง-เหลือง" มาด้วยกัน กลับโผล่ติดโผเจ้าคุณเฉย ซึ่งถ้าดูวีรกรรมของท่านโชว์ในอดีตนั้น ต้องยอมรับว่า "ไม่ธรรมดา" ขนาด ป.ปลา ยังถูกเรียก ".." เฉย แต่วันนี้ "ป.ปลา" มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน ท่านโชว์กลับได้รับการยกยกย่องเป็นเจ้าคุณ รู้งี้ท่านประสารเปลี่ยนแนวไปด่า ป.ปลา ดีกว่า ด่าพุทธะอิสระได้คดี แต่ด่าปลาได้พัดยศเจ้าคุณ !

 

 

ด้านได้ อายอด !

ที่ด่าก็ด่าไป ที่ก้มหัวรับก็ก้มไป กฎเกณฑ์พระราชาคณะไทย เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องมีศีลไม่มีสัตย์กันแล้ว

 

 

 

เรามาถูกทางแล้ว !

กดที่ภาพเพื่อชมการเทศน์ครั้งประวัติศาสตร์ของว่าที่เจ้าคุณโชว์

มีโบนัสเป็นพัดยศพระราชาคณะ รุ่น ป. ให้ !

 

นาทีที่ 41

"ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่โยมให้ฉายานามสกุลเมื่อกี้อะไรนะ เห..ทั้งชาติ ช..ทั้งชาติ ฯลฯ อาตมาเอาไม้หน้าสามดักตีไหล่ไอ้เปรตนี้ซักทีเถอะ"

วันนี้ "ไอ้เปรต ทั้ง เห.. ทั้ง ช.." กำลังจะรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง "มหาโชว์" เป็นเจ้าคุณโชว์ โก้จุงเบย !

 

 

เจ้าคุณประสาร !

 

 

รับฟ้องเจ้าคุณประสารหมิ่นพุทธะ ชวนคณะสงฆ์ทำอุกเขปนียกรรม

30 พ.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงาจากศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษกว่า ศาลนัดฟังคำสั่ง คดีหมายเลขดำ อ.1160/2559 ที่ คดี พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือ พระพุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร จันทสาโร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, นายเมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ เลขาธิการสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.),พระอธิการฉัตรชัย อธิจิตโต ประธานองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนากลุ่มพระสงฆ์ภาคใต้ และพระปลัดนรุตม์ชัย อภินันโท เลขาธิการองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนากลุ่มพระสงฆ์ภาคใต้ เป็นจำเลยที่1-4 ในความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดฯ โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายฯ,หมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา309และ328,ความผิดตาม พ.ร.บ.ปกครองสงฆ์ พ.ศ.2505 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2535) มาตรา 25และกฎมหาเถรสมาคม โดยทั้งโจทก์และจำเลยทั้ง 4 มิได้มาศาลด้วยตนเอง แต่มีทนายโจทก์ และทนายจำเลยมาศาลแทน

คดีนี้ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณี เมื่อวันที่ 24 มี.ค.-5 เม.ย.59 จำเลยได้ใช้คำพูดกล่าวประกาศจะขับไล่โจทก์ให้ออกจากหมู่สงฆ์ด้วยการประกาศอุกเขปนียกรรม ซึ่งอุกเขปนียกรรม เป็นวิธีการลงโทษกับสงฆ์ผู้ต้องอาบัติที่ไม่ยอมรับอาบัติด้วยการวางเฉย ไม่ร่วมสังฆกรรมด้วย โดยจำเลยทั้ง4 ยังชักชวนสั่งการให้ภิกษุที่เป็นเจ้าคณะปกครอง กระทำกรรมที่ละเมิดหลักธรรมวินัย ด้วยการประกาศอุกเขปนียกรรมอันมิชอบต่อโจทก์ ซึ่งละเมิด พ.ร.บ.ปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11พ.ศ.2521 ว่าด้วยการลงนิคหกรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า โจทก์ เบิกความแสดงหลักฐานภาพข่าวที่มีการแนะนำให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศทำอุกเขปนียกรรมโจทก์ ซึ่งตามพระวินัย อุกเขปนียกรรม คือ การลงโทษพระภิกษุผู้ต้องหาอาบัติแล้วไม่ยอมรับอาบัติ ทำให้บุคคลทั่วไปที่อ่านข้อความเข้าใจว่าโจทก์เป็นพระประพฤติไม่ชอบ ต้องอาบัติแล้วไม่ยอมรับอาบัติ อันเป็นการกระทบต่อชื่อเสียงและเกียติคุณของโจทก์ จึงมีมูลพอที่จะประทับฟ้องไว้พิจารณาในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยนัดสอบคำให้การและตรวจหลักฐาน ในวันที่ 27 มี.ค.2560 เวลา 09.00 น.

ส่วนที่โจทก์ฟ้องในความผิดฐานข่มขืนใจให้จำยอมต่อสิ่งใด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 นั้น ไม่ปรากฏจากทางไต่สวนของโจทก์ว่ากระทำตามฟ้องจำเลยทั้งสี่ที่แนะนำให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศรวมถึงพุทธศาสนิกชนแจ้งความร้องทุกข์เป็นการข่มขืนใจให้โจทก์ต้องจำยอมต่อสิ่งใดอย่างไร ทั้งการแจ้งความร้องทุกข์เป็นสิทธิของบุคคลที่กระทำได้ หากบุคคลใดเห็นว่ามีการกระทำผิดอาญาเกิดขึ้น จึงยกฟ้องจำเลยทั้งสี่ฐานร่วมกันข่มขืนใจให้จำยอมต่อสิ่งใด

ด้าน พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร จันทสาโร ได้โพสต์เพจเฟซบุ๊ก "พระเมธีธรรมาจารย์ - เจ้าคุณประสาร" ถึงกรณีดังกล่าว ระบุว่า "คดีที่พระสุวิทย์ (พุทธะอิสระ) ฟ้องในชั้นศาล คดีที่พระพุทธะอิสระยื่นฟ้องอาตมากับคณะรวมสี่คนนั้น ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องว่าศาลจะรับฟ้องไว้หรือไม่ปรากฏว่าศาลได้สั่งให้คดีมีมูลเฉพาะข้อกล่าวหาหมิ่นประมาท ส่วนข้อกล่าวหาว่ากระทำผิดต่อเสรีภาพนั้นศาลสั่งไม่มีมูลคือยกฟ้อง ...จากนี้ไปอาตมากับคณะ ก็จะได้ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อไป ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากศาลในที่สุด อนึ่งส่วนข้อกล่าวหาที่ศาลยกฟ้องนั้น ในชั้นนี้ยังไม่ได้คิดที่จะฟ้องกลับพระพุทธะอิสระ เพราะยังเร็วเกินไป ขอปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อน"

 

ที่มา : แนวหน้า : 1 ธันวาคม 2559

 

ผสมณศักดิ์ 2559

ของจริง 160 รูป !

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 29 พฤศจิกายน 2559

 


พุทธเสื่อม อาศัยผ้าเหลืองหากิน !

วงการเสวนาสรุป

 

อา..ใช้ศัพท์แสงผิดอีกแล้ว คนบวชแล้วก็ต้อง "อาศัยผ้าเหลืองหากิน" สิคะ ไม่อาศัยผ้าเหลืองจะให้อาศัยผ้าลายหรือไง ดังคำโบราณว่า "เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง" นั่นคืออาศัยช้างนั้นแหละเป็นที่ทำมาหากิน แต่อย่าขายช้าง ผู้ที่มาบวชนั้น พระพุทธองค์มิได้ห้ามว่าห้ามอาศัยผ้าเหลืองหากิน แต่ให้กินอย่าง "ถูกต้องตามพระธรรมวินัย" อย่านอกเหนือพระธรรมวินัย "กินถูก-กินผิด" ท่านใช้ "พระธรรมวินัย" เป็นตัวชี้วัด มิใช่ "ผ้าเหลือง" ดังพูดกันเกร่อ

ความจริงแล้ว ความผิดทุกชนิดในพระธรรมวินัยนั้น ก็มีมาแต่สมัยพุทธกาล คือเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ก็มีคนเข้ามาอาศัยผ้าเหลืองและวัดวาอารามทำผิดมาแล้ว จึงทรงบัญญัติพระวินัยมากมายก่ายกอง นับเป็นพันๆ ข้อ สำหรับเป็นตัวเข้มงวดกวดขันและกำราบปราบปรามบุคคลเหล่านั้น นับถึงปัจจุบัน ถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ สิกขาบทบัญญัติต่างๆ คงจะพุ่งขึ้นถึงแสนข้อ

แต่ก็ดังโบราณว่า "ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่" พระสงฆ์สามเณรที่มาบวชนั้นก็มีพ่อมีแม่มาจากสังคมไทย พ่อแม่ดูแลลูกอย่างไร ลูกไปบวชก็สืบสันดานมาอย่างนั้น ถ้าพ่อแม่ชาวไทย "เลี้ยงลูกดี" แล้วเอาไปบวช บวชแล้วก็สนับสนุนลูกพระลูกเณรในทางที่เหมาะสม และกล้าที่จะทัดทานหรือตักเตือนถึงจะอยู่ในผ้าเหลืองก็ตาม ก็เชื่อว่า สังคมไทยนั่นเอง ที่จะเป็นเขื่อนช่วยปิดกั้นความเสียหายในพระพุทธศาสนาได้

แต่..แต่เท่าที่เห็น เมื่อเกิดความเสื่อมใหญ่ขึ้นมา อาทิเช่น กรณีเณรคำ ก็พบว่า บรรดาไฮโซไฮซ้อ คนร่ำคนรวย คนมีหน้ามีตาในสังคมไทย รวมทั้งนักปาฐกถาดังๆ (ไม่ขอเอ่ยชื่อ) นั่นแหละคือ ตัวปั้นเณรคำมาหากิน มอมเมาชาวไทย ให้หลงงมงายกับอรหันต์เด็กปั้นของคนพวกนี้ พอมีปัญหาขึ้นมา ก็โยนขี้ให้เณรคำ "รับกรรม" ไปคนเดียว แถมโยนความผิดให้ "พระศาสนา" ส่วนพวกผู้หลักมักดีเหล่านั้นก็ยังคง "ลอยหน้าลอยตา" หากินอยู่ในสังคมไทยอย่างสมยศสมอย่างต่อไป หลายคนหันไปจับพระเณรองค์ใหม่ หวังจะปั้นเป็นดาวบนเส้นทางธุรกิจของตัวเองต่อไปอีก เป็นวัฏจักร มีเงินซะอย่างทำอะไรก็ได้ มีสื่อเสียอย่าง ปั้นหมาให้เป็นเทวดาก็ได้ ถามว่า ทำไมไม่มีมาตรการทางสังคม กดดัน หรือลงโทษ คนพวกนี้ด้วย เมื่อคนพวกนี้ยังมีอิทธิพลในสังคมไทย โดยที่สังคมไทยไม่กล้าแตะ แต่กลับไปโทษ "ผ้าเหลือง" ซึ่งมันถูกเพียงนิดเดียว เป็นเพียงปลายเหตุ เฆี่ยนลูกให้ตายยังไงก็แก้ปัญหาไม่ได้ ต้องเริ่มที่พ่อแม่ คือประชาชนคนไทยนี่แหละ

ซุปต้า ใหม่ล่าสุด ที่เสียผู้เสียคน ก็คือ "มหาวอ วชิรเมธี" ซึ่งมีดีกรีเป็น "เปรียญเก้า" อาจหาญชาญชัยประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่า "ชีวิตสงฆ์ควรปราศจากยศ ทรัพย์ และอำนาจ" แต่สุดท้ายก็ออกลาย "วิ่งเข้าวัดปากน้ำ รับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง" หวังต่อยอดเป็น "เจ้าคุณ" ซึ่งก็คือ ยศ ยศที่มหาวอตอแหลต่อสาธารณชนว่า "ชีวิตสงฆ์ควรปราศจาก" นั่นเอง มหาวอไปรับตำแหน่งซึ่งเป็นตัวแทนแห่งอำนาจเมื่อไหร่ ก็เสียพระ เสียคน และเสียหมา เมื่อนั้น มันจะต่างอะไรกับ "พระมิตซูโอะ" ที่ประกาศว่า "ชีวิตนี้อยู่คนเดียวดีที่สุด" แต่สุดท้ายก็หนีตามผู้หญิงไป ถ้าไม่รู้แจ้ง ไม่เห็นจริง และทำไม่ได้ ก็อย่าพูด อย่าอวดดี พูดแล้วทำไม่ได้ หรือทำผิดคำพูด นั่นก็แสดงว่า เสียสัตย์ แสดงว่าที่ผ่านๆ มานั้นก็แค่ "หลอกลวงชาวบ้านหากิน" ไปวันๆ มิได้มีคุณธรรมน้ำใจอะไร วาทกรรมของมหาวอนั้นก็ไม่ต่างไปจาก "ใครบางคน" ที่ด่านักการเมืองว่า "ขี้โกง" แต่สุดท้ายตัวเองก็ "เข้าคุกเพราะโกง" ทำเลวเหมือนกัน แต่สร้างภาพให้ดูดีกว่าเขาเท่านั้นเอง

มหาวอ กล้าที่จะออกมาพูดต่อสังคมไทย ชี้นำในเรื่องคุณธรรม แสดงตัวตนให้เด่นกว่าบรรดาพระสงฆ์ไทยทั่วประเทศ หนักเข้าก็ถึงกับยกเอาพระนิพพานมาพูด เหมือนได้บรรลุธรรมแล้ว และถึงกับประกาศ "นิติแนวทาง" การดำเนินชีวิตของ "พระสงฆ์ที่ดี" ว่า..ควรปราศจาก ยศ ทรัพย์ และอำนาจ ทั้งๆ ที่ทุกวี่วันนั้น มหาวอก็วิ่งสายหากิน รับเงินรับทอง แถมยังวิ่งไปรับอำนาจและยศจากวัดปากน้ำ เรียกว่ามีชีวิตจมปลักอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ที่มหาวอยกมาอวดอ้าง ทั้งๆ ที่ตัวเองก็ "พันธุ์เดียวกัน" แต่..แต่สังคมไทยไม่เคยตรวจสอบ เชื่อแต่น้ำลายหมาบ้าของมหาวอ ใครเป็นพ่อเล้าแม่เล้าของมหาวอ ก็ช่วยเถียงออกสื่อหน่อยสิ ว่าสิ่งที่ เรา-อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ พูดถึงนี้ มันไม่จริง เอาเครือ "เนชั่น" ที่เชียร์มหาวอมาแต่อ้อนแต่ออกนี่แหละชัวร์ ให้ "ไอ้โล้น-สุทธิชัย หยุ่น" ที่หลวงพ่อคุณตั้งฉายา ลากจีวรมหาวอมาซักกลางจอซักทีเป็นไง จะได้เห็น "สันดานธาตุแท้" ว่าเป็นราชสีห์ หรือหมาจิ้งจอก !

 

 

ชีวิตสงฆ์ควรปราศจากยศ ทรัพย์ และอำนาจ !

คนที่พูดและไปรับยศ ทรัพย์ อำนาจ ก็คือ มิใช่พระ มันคือคนที่อาศัยผ้าเหลืองหากิน กะล่อนหลอกชาวบ้านไปวันๆ ดูหน้าเอาเองว่าเป็นเช่นไร ปากบอกไม่ดี แต่รับมาเต็มมือ นี่แหละคือ ศรีธนญชัยพันธุ์ใหม่ !

 

 

ถามว่า สื่อเครือเนชั่น หรือใครต่อใคร ที่ขุนมหาวอขึ้นมาหากิน กล้าออกมาด่ามหาวอหรือเปล่าว่า ตระบัดสัตย์ และทรยศต่อสาธารณชน !

 

 

ชี้ญาติโยมเสื่อมศรัทธาพุทธศาสนา เหตุ "พระสงฆ์-คนบางกลุ่ม" อาศัยผ้าเหลืองหากิน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ห้องประชุมชั้น 7 บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด นายสุภชัย วีระภุชงค์ ในฐานะเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กล่าวในการจัดเสวนาหัวข้อ ความเสื่อมของพุทธบริษัท : แนวทางที่ควรแก้ไข จัดโดยสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ชมรมโพธิคยา 980 และมูลนิธิวีระภุชงค์ ว่า จากการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามากว่า 9 ปี จึงได้เห็นมุมหนึ่งของพระสงฆ์บางรูป หรือคนบางกลุ่ม ที่อาศัยร่มกาสาวพัตร์มาดำรงชีพ โดยอาศัยลาภสักการะ ย่อหย่อนต่อพระธรรมวินัย ทำให้ญาติโยมเกิดความเสื่อมศรัทธา ประกอบกับชาวพุทธบางคนไม่เข้าใจแก่นธรรม และพระวินัย ดังนั้น เราจึงต้องจัดเสวนาเพื่อให้สื่อมวลชนเป็นคนกลางในการขยายความเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่วางไว้ รวมถึง ความหมายของพระธรรม พระวินัย คืออะไร ประชาชนทั่วไปสามารถติติงพระสงฆ์ที่ประพฤติมิชอบได้หรือไม่ นอกจากนี้ เชื่อว่าพุทธบริษัท 4 ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เปรียบเสมือน เสา 4 ต้นที่ค้ำซึ่งกันและกัน เมื่อวันใดที่เสาพระภิกษุเอียง อุบาสก อุบาสิกาจะเป็นผู้ค้ำ เราต้องเสริมศรัทธาซึ่งกันและกันเพื่อให้ศาสนาอยู่รอด

สังคมวันนี้ ถ้าเรายังปล่อยให้พุทธบริษัทไหลตามกระแสโลกาภิวัตน์ไปเรื่อยๆ ผมเดาไม่ออกว่าในอนาคตข้างหน้า ความเสื่อมภายในภายนอกจะเป็นเช่นไร แต่ผมเชื่อถ้าพุทธบริษัทเป็นปึกแผ่นเข้าถึงแก่นพระธรรมวินัย พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ยาวต่อไปอีก 2,500 ปี นายสุภชัย กล่าว

 

ข่าว : มติชน : 5 ตุลาคม 2559

 

 

 

กดที่ภาพเพื่อชม

วัตถุมงคลชุดประวัติศาสตร์ 100 ปี

ญาท่านพระมหาผ่อง ปิยธีโร

วัดพระเจ้าองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจันทน์

 


 

 

บอกกล่าวข่าวของดี

พระสมเด็จ รุ่นแรก ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ

กดที่ภาพเพื่อชม

 

โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น บอสตัน

สถานที่ประสูติการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

กดที่ภาพเพื่อชม

 

พิธีเปิดประชุมใหญ่ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2559

สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

ณ วัดศรีนครินทรวราราม สวิสเซอร์แลนด์

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)

ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

ประธานการประชุม

20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.

กดที่ภาพเพื่อชมภาพพิธีทั้งหมด

 

ภาพการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ชุดที่ 2

กดที่ภาพเพื่อชมภาพพิธีทั้งหมด

 

ภาพการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ชุดที่ 3

กดที่ภาพเพื่อชมภาพพิธีทั้งหมด

 

ภาพการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ชุดที่ 4

กดที่ภาพเพื่อชมภาพพิธีทั้งหมด


 

การประชุมองค์กรพระสงฆ์เถรวาทในสหราชอาณาจักร

 

Theravada Buddhist Sangha in UK (TBSUK)

ณ วัดพุทธวิหาร เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

10 สิงหาคม 2559

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่ขนาด 4000 PX

อายุวัฒนมงคล 90 พรรษา พระราชภาวนาวิมล วิ.

(ธีรวัธน์ อมโร น.ธ.เอก Ph.D.)

เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

3 กรกฎาคม 2559

 

ภาพชุดที่ 1 : ภาพชุดที่ 2 : ภาพชุดที่ 3 : ภาพชุดที่ 4

การประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

ณ วัดสันติวงศาราม เมืองเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ

 

ภาพชุดที่ 01 : ภาพชุดที่ 02 : ภาพชุดที่ 03 : ภาพชุดที่ 04 : ภาพชุดที่ 05

 

ดอกไม้บาน วัดพระศรีนครินทรวราราม สวิสเซอร์แลนด์

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

 

ทำบุญฉลองสมณศักดิ์พระครูเมธีชยาภิวัฒน์

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

อาหารไทยในสวิสเซอร์แลนด์

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

 

THE ENTERTAINMENT OF WAT PHRA SRI

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

หนุ่มสาวไทยในสวิสเซอร์แลนด์

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

 

ชาวไทยในสวิสเซอร์แลนด์

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

ภาพงานฉลองครบรอบ 40 ปี สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ณ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559

กดที่ภาพเพื่อดาวโหลดภาพขนาด 4000 PC

พระปัญญาพุทธิวิเทศ

(เหลา ปญฺญาสิริ ป.ธ.4 Ph.D.)

เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร
รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

ร่วมประชุมผู้นำศาสนา กับ ศาสนาจารย์ จัสติน เวลบี

อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี่ องค์ประมุขแห่งคริสตจักรสหราชอาณาจักร

ณ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เมืองดาร์บี้ สหราชอาณาจักร

22 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.

(กดที่ภาพเพื่อชมภาพการประชุม)


 

พิธีผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต

วัดเจริญธรรม เมืองลึกเด ประเทศเยอรมันนี

10-12 มิถุนายน 2559

 

พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประธานสงฆ์

ฯพณฯ นางนงนุช เพชรรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ประธานฝ่ายฆราวาสกดที่ภาพเพื่อชมภาพในพิธี

 

สมโภช 25 ปี วัดไทยเดนมาร์ก

ฉลองสมณศักดิ์ "พระวิสุทธิวงศ์วิเทศ"

เจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร

11 มิถุนายน 2559


 

กดที่ภาพเพื่อชม งานสมโภช 25 ปี วัดไทยเดนมาร์ก


อายุวัฒนมงคล 91 ปี หลวงตาชี

พระราชมงคลรังษี : สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท

เจ้าอาวาสวัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี

5 มิถุนายน 2559

 


 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพพิธีทั้งหมด

พิธีทักษิณานุปทาน

อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

เนื่องในวาระสวรรคต ครบรอบ 75 ปี

ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

4 มิถุนายน 2559

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพพิธี


สัตตมราชานุสรณ์

องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ครบรอบ 75 ปี แห่งการสวรรคต

ณ โกลเดอร์ส กรีน ครีเมโทเรียม กรุงลอนดอน

3 มิถุนายน พุทธศักราช 2559

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพพิธี

 

 

 

จดหมายผู้ตรวจการแผ่นดิน วินิจฉัย "ปาราชิก" ธัมมชโย

กดที่ภาพเพื่อชม

 

ข่าวเจ้าคุณเสนาะมรณภาพ

 


 

 

กดที่ภาพเพื่อชม

ลัทธิธรรมกาย กับบทบาท ของสังคมไทย

 

กดที่ภาพเพื่ออ่าน

 

 

 

อ่านข่าวเก่า ที่เคยนำเสนอใน อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม

2549 : 2550 : 2551 : 2552 : 2553 : 2554 : 2555 : 2556 : 2557 : 2558 : 2559

 

 

 

 

 

 

มุมมองของพระมหานรินทร์

 


ของฝากจากอินเดีย

พระประธานบนชั้นสองของพระมหาเจดีย์พุทธคยา

 

 

 

ไหว้สาครูบากุศล

 


 

90 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาวิมล

เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

 

ว.วชิรเมธี ศรีธนญชัย

 

AND MORE.. กดตรงนี้เพื่ออ่านบทความอื่นๆ

 

นานาสาระจากอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

 

 

กดที่ภาพเพื่อเข้าชมนานาสาระ จาก อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม

 

 

 

 

You Are Visitor No.-

 

drupal stats

Since : February 20, 2009

 

 

เรายินดีน้อมรับความเห็นและคำแนะนำจากทุกท่าน

EDITER : peesang2560@gmail.com

 


ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DR. LAS VEGAS NV 89121 U.S.A. 702-384-2264